Accountancy

Voor alle dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u bij ons terecht:

 • controleren van jaarrekeningen
 • samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
 • tussentijdse rapportages
 • begrotingen
 • administratieve organisatie en interne controle
 • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging
 • advisering en begeleiding in automatisering
 • opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen
 • rentabiliteitsonderzoeken
 • bedrijfseconomische advisering
 • analyse van resultaatontwikkeling
 • verzorgen van accountantsverklaring